Základní škola a mateřská škola, Kamenický Šenov, nám. Míru 616, příspěvková organizace
v

Změny v rozvrhu Friday 26. 2.

Nepřítomné třídy 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
3.A DisV DisV
3.B DisV DisV DisV
4.A DisV DisV DisV
4.B DisV DisV DisV DisV
5.A DisV DisV DisV
5.B DisV DisV
6.A DisV DisV
6.B DisV DisV
7.A DisV DisV DisV
7.B DisV DisV
8.A DisV DisV DisV
8.B DisV DisV DisV DisV
8.C DisV DisV DisV
9.A DisV DisV
9.B DisV DisV
Nepřítomní učitelé - nejsou
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Boš Benjamin
1 změna Tv 7.B (Chl)+ zrušeno
2 změna Tv 7.B (Chl)+ zrušeno
3 odpadá Inf 9.B (Pc1) zrušeno
Čižimská Radka
1 odpadá 6.A zrušeno
2 odpadá 8.B zrušeno
3 odpadá 8.A zrušeno
4 navíc 8.C DisV za odpadlou
4 odpadá 8.C zrušeno
6 odpadá 7.B zrušeno
Hrůzková Jana
1 navíc Aj 8.A DisV za odpadlou
1 odpadá Aj 8.A zrušeno
2 navíc Aj 9.B DisV za odpadlou
2 odpadá Aj 9.B zrušeno
3 navíc Aj 6.B (Aj2) DisV za odpadlou
3 odpadá Aj 6.B (Aj2) zrušeno
5 odpadá Aj 6.A (Aj2) zrušeno
6 odpadá Aj 7.A (Aj2) zrušeno
Hekerlová Jitka
2 odpadá Inf 4.B (Inf1) zrušeno
5 přesun >> Čj 2.A na 24.2. 5. hod
Hotařová Hana
1 navíc Čj 5.A DisV za odpadlou
2 navíc ČJS 5.A DisV za odpadlou
2 odpadá Čj 5.A zrušeno
3 odpadá M 5.A zrušeno
4 odpadá Čj 5.A zrušeno
5 odpadá ČJS 5.A zrušeno
Karhan Martin
3 navíc M 9.B DisV přespočetná hod.
3 odpadá Inf 9.B (Pc2) zrušeno
5 odpadá M 9.B zrušeno
Karhanová Anna
2 navíc M 6.B DisV za odpadlou
2 odpadá M 6.B zrušeno
3 odpadá Fy 8.C zrušeno
4 navíc Fy 9.B DisV za odpadlou
4 odpadá Fy 9.B zrušeno
5 navíc Fy 7.B DisV za odpadlou
5 odpadá Fy 7.B zrušeno
6 odpadá Fy 9.A zrušeno
Korpová Romana
1 navíc Čj 4.B DisV za odpadlou
1 odpadá Čj 4.B zrušeno
3 navíc Aj 4.B DisV za odpadlou
3 odpadá Aj 4.B zrušeno
4 odpadá M 4.B zrušeno
5 odpadá Tv 4.B zrušeno
6 odpadá Tv 4.B zrušeno
Klefflerová Lucie
1 navíc Čj 9.B DisV za odpadlou
1 odpadá Čj 9.B zrušeno
2 navíc Čj 8.A DisV za odpadlou
2 odpadá Čj 8.A zrušeno
3 navíc Čj 7.B DisV za odpadlou
3 odpadá Čj 7.B zrušeno
4 navíc Čj 6.A DisV za odpadlou
4 odpadá Čj 6.A zrušeno
5 odpadá Čj 8.C zrušeno
6 odpadá Čj 8.B zrušeno
Kreuzová Věra
4 odpadá Ov 8.A zrušeno
Lukšová Kristýna
1 odpadá Ov 8.B zrušeno
2 navíc Hv 6.A DisV za odpadlou
2 odpadá Ov 6.A zrušeno
6 odpadá Hv 6.A zrušeno
Maderová Viktorie
1 navíc VKZ 7.A DisV za odpadlou
1 odpadá VKZ 6.B zrušeno
2 navíc VKZ 7.B DisV za odpadlou
2 odpadá Inf 4.B (Inf2) zrušeno
3 odpadá Vv 7.A zrušeno
4 odpadá Vv 7.A zrušeno
5 navíc VKZ 6.B DisV za odpadlou
5 odpadá Vv 6.B zrušeno
6 odpadá Vv 6.B zrušeno
Marková Vlasta
2 navíc M 4.A DisV za odpadlou
2 odpadá M 4.A zrušeno
3 navíc ČJS 4.A DisV za odpadlou
3 odpadá ČJS 4.A zrušeno
4 odpadá Čj 4.A zrušeno
5 odpadá Tv 4.A zrušeno
6 odpadá Tv 4.A zrušeno
Matysová Kamila
1 navíc Čj 3.A DisV za odpadlou
1 odpadá Čj 3.A zrušeno
2 navíc M 3.A DisV za odpadlou
2 odpadá M 3.A zrušeno
3 navíc Aj 3.A DisV za odpadlou
3 odpadá Aj 3.A zrušeno
4 odpadá Čj 3.A zrušeno
5 odpadá Hv 3.A zrušeno
Novotná Ivana
3 navíc Čj 9.A DisV za odpadlou
3 odpadá Čj 9.A zrušeno
4 navíc Čj 6.B DisV za odpadlou
4 odpadá Čj 6.B zrušeno
5 navíc Čj 7.A DisV za odpadlou
5 odpadá Čj 7.A zrušeno
6 odpadá Čsp 8.C zrušeno
Pajerová Martina
1 změna Tv 7.B (Dív)+ zrušeno
2 změna Tv 7.B (Dív)+ zrušeno
3 navíc M 6.A DisV za odpadlou
3 odpadá M 6.A zrušeno
4 navíc M 8.B DisV za odpadlou
4 odpadá M 8.B zrušeno
5 navíc M 9.A DisV za odpadlou
5 odpadá M 9.A zrušeno
Petrus Josef
1 navíc M 8.C DisV za odpadlou
1 odpadá M 8.C zrušeno
4 navíc Z 7.B DisV za odpadlou
4 odpadá M 7.B zrušeno
5 navíc Z 8.A DisV za odpadlou
5 odpadá M 8.A zrušeno
6 odpadá Z 8.A zrušeno
Petrusová Ivana
1 navíc Nj 9.A DisV za odpadlou
1 odpadá Nj 9.A zrušeno
2 odpadá Nj 8.C zrušeno
3 navíc Nj 8.C DisV za odpadlou
4 odpadá Z 9.A zrušeno
5 odpadá Nj 8.B zrušeno
6 odpadá Z 9.B zrušeno
Stehnová Zdeňka
1 navíc Aj 4.A DisV za odpadlou
1 odpadá Aj 4.A zrušeno
3 navíc Aj 6.B (Aj1) DisV za odpadlou
3 odpadá Aj 6.B (Aj1) zrušeno
4 navíc Aj 5.B DisV za odpadlou
4 odpadá Aj 5.B zrušeno
Šedivá Martina
1 odpadá Čj 5.B zrušeno
2 navíc M 5.B DisV za odpadlou
2 odpadá M 5.B zrušeno
3 navíc Čj 5.B DisV za odpadlou
3 odpadá Čj 5.B zrušeno
Toušová Vladimíra
1 odpadá Čj 3.B zrušeno
2 navíc M 3.B DisV za odpadlou
2 odpadá M 3.B zrušeno
3 navíc Čj 3.B DisV za odpadlou
3 odpadá Čj 3.B zrušeno
4 odpadá Čsp 3.B zrušeno
5 odpadá Vv 3.B zrušeno
Vince Monika
1 odpadá Aj 5.A zrušeno
2 navíc Aj 9.A DisV za odpadlou
2 odpadá Aj 9.A zrušeno
3 navíc Aj 8.B DisV za odpadlou
3 odpadá Aj 8.B zrušeno
5 navíc Aj 6.A (Aj1) DisV za odpadlou
5 odpadá Aj 6.A (Aj1) zrušeno
6 navíc Aj 7.A (Aj1) DisV za odpadlou
6 odpadá Aj 7.A (Aj1) zrušeno
Změny v rozvrzích tříd
2.A
5 Čj přesun >> na 24.2. 5. hod
3.A
1 Čj DisV navíc Maty
1 Čj odpadá (Maty)
2 M DisV navíc Maty
2 M odpadá (Maty)
3 Aj DisV navíc Maty
3 Aj odpadá (Maty)
4 Čj odpadá (Maty)
5 Hv odpadá (Maty)
5. les., 4. les. Distanční výuka
3.B
1 Čj odpadá (Tou)
2 M DisV navíc Tou
2 M odpadá (Tou)
3 Čj DisV navíc Tou
3 Čj odpadá (Tou)
4 Čsp odpadá (Tou)
5 Vv odpadá (Tou)
4. - 5. les., 1. les. Distanční výuka
4.A
1 Aj DisV navíc Steh
1 Aj odpadá (Steh)
2 M DisV navíc Mar
2 M odpadá (Mar)
3 ČJS DisV navíc Mar
3 ČJS odpadá (Mar)
4 Čj odpadá (Mar)
5 Tv odpadá (Mar)
6 Tv odpadá (Mar)
4. - 6. les. Distanční výuka
4.B
1 Čj DisV navíc Korp
1 Čj odpadá (Korp)
2 Inf Inf1 odpadá (Hek)
2 Inf Inf2 odpadá (Mad)
3 Aj DisV navíc Korp
3 Aj odpadá (Korp)
4 M odpadá (Korp)
5 Tv odpadá (Korp)
6 Tv odpadá (Korp)
2. les., 4. - 6. les. Distanční výuka
5.A
1 Čj DisV navíc Hot
1 Aj odpadá (Vin)
2 ČJS DisV navíc Hot
2 Čj odpadá (Hot)
3 M odpadá (Hot)
4 Čj odpadá (Hot)
5 ČJS odpadá (Hot)
3. - 5. les. Distanční výuka
5.B
1 Čj odpadá (Šed)
2 M DisV navíc Šed
2 M odpadá (Šed)
3 Čj DisV navíc Šed
3 Čj odpadá (Šed)
4 Aj DisV navíc Steh
4 Aj odpadá (Steh)
5. les., 1. les. Distanční výuka
6.A
1 odpadá (Čiž)
2 Hv DisV navíc Luk
2 Ov odpadá (Luk)
3 M DisV navíc Paj
3 M odpadá (Paj)
4 Čj DisV navíc Kle
4 Čj odpadá (Kle)
5 Aj Aj1 DisV navíc Vin
5 Aj Aj2 odpadá (Hru)
5 Aj Aj1 odpadá (Vin)
6 Hv odpadá (Luk)
1. les., 6. les. Distanční výuka
6.B
1 VKZ odpadá (Mad)
2 M DisV navíc KarA
2 M odpadá (KarA)
3 Aj Aj1 DisV navíc Steh
3 Aj Aj2 DisV navíc Hru
3 Aj Aj2 odpadá (Hru)
3 Aj Aj1 odpadá (Steh)
4 Čj DisV navíc Nov
4 Čj odpadá (Nov)
5 VKZ DisV navíc Mad
5 Vv odpadá (Mad)
6 Vv odpadá (Mad)
6. les., 1. les. Distanční výuka
7.A
1 VKZ DisV navíc Mad
1 Tv Dív odpadá (Paj)
1 Tv Chl odpadá (Boš)
2 Tv Dív odpadá (Paj)
2 Tv Chl odpadá (Boš)
3 Vv odpadá (Mad)
4 Vv odpadá (Mad)
5 Čj DisV navíc Nov
5 Čj odpadá (Nov)
6 Aj Aj1 DisV navíc Vin
6 Aj Aj1 odpadá (Vin)
6 Aj Aj2 odpadá (Hru)
2. les., 4. les., 3. les. Distanční výuka
7.B
1 Tv Dív odpadá (Paj)
1 Tv Chl odpadá (Boš)
2 VKZ DisV navíc Mad
2 Tv Dív odpadá (Paj)
2 Tv Chl odpadá (Boš)
3 Čj DisV navíc Kle
3 Čj odpadá (Kle)
4 Z DisV navíc PetJ
4 M odpadá (PetJ)
5 Fy DisV navíc KarA
5 Fy odpadá (KarA)
6 odpadá (Čiž)
1. les., 6. les. Distanční výuka
8.A
1 Aj DisV navíc Hru
1 Aj odpadá (Hru)
2 Čj DisV navíc Kle
2 Čj odpadá (Kle)
3 odpadá (Čiž)
4 Ov odpadá (Kre)
5 Z DisV navíc PetJ
5 M odpadá (PetJ)
6 Z odpadá (PetJ)
6. les., 3. - 4. les. Distanční výuka
8.B
1 Ov odpadá (Luk)
2 odpadá (Čiž)
3 Aj DisV navíc Vin
3 Aj odpadá (Vin)
4 M DisV navíc Paj
4 M odpadá (Paj)
5 Nj odpadá (PetI)
6 Čj odpadá (Kle)
1. - 2. les., 5. - 6. les. Distanční výuka
8.C
1 M DisV navíc PetJ
1 M odpadá (PetJ)
2 Nj odpadá (PetI)
3 Nj DisV navíc PetI
3 Fy odpadá (KarA)
4 DisV navíc Čiž
4 odpadá (Čiž)
5 Čj odpadá (Kle)
6 Čsp odpadá (Nov)
2. les., 5. - 6. les. Distanční výuka
9.A
1 Nj DisV navíc PetI
1 Nj odpadá (PetI)
2 Aj DisV navíc Vin
2 Aj odpadá (Vin)
3 Čj DisV navíc Nov
3 Čj odpadá (Nov)
4 Z odpadá (PetI)
5 M DisV navíc Paj
5 M odpadá (Paj)
6 Fy odpadá (KarA)
4. les., 6. les. Distanční výuka
9.B
1 Čj DisV navíc Kle
1 Čj odpadá (Kle)
2 Aj DisV navíc Hru
2 Aj odpadá (Hru)
3 M DisV navíc Kar
3 Inf Pc1 odpadá (Boš)
3 Inf Pc2 odpadá (Kar)
4 Fy DisV navíc KarA
4 Fy odpadá (KarA)
5 M odpadá (Kar)
6 Z odpadá (PetI)
5. - 6. les. Distanční výuka
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou