Základní škola a mateřská škola, Kamenický Šenov, nám. Míru 616, příspěvková organizace
v
v

Změny v rozvrhu Tuesday 18. 1.

Nepřítomné třídy - nejsou
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Karhan Martin .. - - .. PetJ - .. ..
Karhanová Anna - .. Paj .. - .. -
Lorencová Věra - - - - - -
Marková Vlasta Vin Čiž Hot Štur Štur -
Timoftejová Nikola .. Zif .. Zif Zif - - ..
Vince Monika - - Zif Zif
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Pavlíčková Jaroslava
před 1., 2., 3., 4. hod dohled I. stupeň  
Vlček Tomáš
2 navíc Ov 7.B 3.04 přespočetná hod.
Čižimská Radka
1 přesun << 6.B 3.11 z 4. hod
2 supl. (Mar Absc) M 5.A 1.04 přespočetná hod.
4 přesun >> 6.B na 1. hod
6 přesun << 7.B 3.04 z 6. hod
6 přesun >> 7.B na 6. hod
před 1. hod dohled chodba L - II. stupeň  
před 6. hod dohled chodba R - II. stupeň  
Hrůzková Jana
7 přesun >> Vv 8.B na 21.1. 4. hod
Hotařová Hana
3 supl. (Mar Absc) Čj 5.A 1.04 přespočetná hod.
Kreuzová Věra
1 navíc Z 7.B 3.04 přespočetná hod.
4 přesun << Z 6.C 3.09 z 5. hod
5 přesun >> Z 6.C na 4. hod
Lukšová Kristýna
před 3. hod dohled chodba L - II. stupeň  
před 5. hod dohled chodba R - II. stupeň  
Maderová Viktorie
před 4. hod dohled chodba R - II. stupeň  
Novotná Ivana
3 navíc Čsp 6.C 3.09 za odpadlou
7 přesun << Čsp 8.B 3.18 z 20.1. 7. hod
8 přesun << Čsp 8.A 3.05 z 20.1. 8. hod
Pajerová Martina
3 supl. (KarA Absc) Fy 6.B 1.22 přespočetná hod.
Štěpánková Ivana
4 přesun << 6.A 3.20 z 6. hod
6 přesun >> 6.A na 4. hod
Šturcová Lenka
4 supl. (Mar Absc) Vv 5.A 1.04 dohled
5 supl. (Mar Absc) Vv 5.A 1.04 dohled
Petrus Josef
4 přesun << Z 6.B 3.11 z 21.1. 5. hod
5 supl. (Kar Absc) M 6.B 3.11 přespočetná hod.
Vince Monika
1 supl. (Mar Absc) Čj 5.A 1.04 přespočetná hod.
Zifčáková Denisa
1 Suplovací pohotovost  
2 supl. (Tim Absc) VKZ 7.A 3.19 dohled
4 supl. (Tim Absc) Tv 7.B (Dív)+ T-v dohled
5 supl. (Tim Absc) Tv 7.B (Dív)+ T-v dohled
6 supl. (Vin Absc) Aj 7.A (Aj1) 3.19 dohled
7 Jídelna  
Změny v rozvrzích tříd
5.A
1 Čj 1.04 supluje Vin (Mar)
2 M 1.04 supluje Čiž (Mar)
3 Čj 1.04 supluje Hot (Mar)
4 Vv 1.04 supluje Štur (Mar)
5 Vv 1.04 supluje Štur (Mar)
6.A
4 3.20 přesun << Štep z 6. hod
4 Fy odpadá (KarA)
6 přesun >> na 18.1. 4. hod
6.B
1 3.11 přesun << Čiž z 4. hod
1 Ov odpadá (Tim)
3 Fy 1.22 supluje Paj (KarA)
4 Z 3.11 přesun << PetJ z 21.1. 5. hod
4 přesun >> na 18.1. 1. hod
5 M 3.11 supluje PetJ (Kar)
6.C
3 Čsp 3.09 navíc Nov
3 VKZ odpadá (Tim)
4 Z 3.09 přesun << Kre z 5. hod
4 M odpadá (Kar)
5 Z přesun >> na 18.1. 4. hod
6 Fy odpadá (KarA)
7.A
2 VKZ 3.19 supluje Zif (Tim)
4 Tv Dív T-v supluje Zif (Tim)
5 Tv Dív T-v supluje Zif (Tim)
6 Aj Aj1 3.19 supluje Zif (Vin)
7.B
1 Z 3.04 navíc Kre
1 M odpadá (Kar)
2 Ov 3.04 navíc Vlč
2 Fy odpadá (KarA)
4 Tv Dív T-v supluje Zif (Tim)
5 Tv Dív T-v supluje Zif (Tim)
6 3.04 přesun << Čiž z 6. hod
6 přesun >> na 18.1. 6. hod
8.A
8 Čsp 3.05 přesun << Nov z 20.1. 8. hod
8 Vv odpadá (Tim)
8.B
7 Čsp 3.18 přesun << Nov z 20.1. 7. hod
7 Vv přesun >> na 21.1. 4. hod
9.A
7 DT DT odpadá (Kar)
8 DT DT odpadá (Kar)
9.B
7 DT DT odpadá (Kar)
8 DT DT odpadá (Kar)
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou